Maartje Bruning, Geboorte Doula van Mother Me

Praktijk: Mother Me

Als geboorte doula heb ik de afgelopen jaren meer dan 180 baby’s persoonlijk mogen verwelkomen (zowel thuis als in het ziekenhuis). Ook heb ik al zeker 500 stellen les mogen geven als zwangerschaps docent door middel van de door mij ontwikkelde beval workshop “Gewoon Bevallen“.

Ik begeleid vrouwen op hun reis naar het moederschap met persoonlijke aandacht. Enthousiast en met krachtige energie help ik stellen om de ultieme verbinding aan te gaan als nieuwe ouders van een pasgeborene. Een doula wordt in het Nederlands ook wel eens vertaald als ‘geboorte coach’ maar in de oud Griekse vertaling is het letterlijk “helpende vrouw”. En dat ben ik. Ondersteunend en positief gevend. Zodat mijn cliënte het beste in zichzelf naar boven kan halen. En haar partner precies weet wat er van hem/haar verwacht wordt op welk moment. Niemand staat aan de zijlijn bij mij.

In 2013 ben ik gestart ben met mijn opleiding bij JJ/BIA doula in Amsterdam en sinds 2014 ben ik aangesloten bij de NBvD, de Nederlandse Beroeps Vereniging voor Doula’s. Alle doula’s die bij deze beroepsvereniging zijn aangesloten moeten zich aan bepaalde regels houden en scholen zich elk jaar bij. Ik ben regio-coördinator en actief lid van de vereniging omdat het belangrijk is dat doula’s zich conformeren aan professionaliteit en zich blijven bijscholen, wat mij betreft.

In 2014 heb ik een opleiding tot Birthlight zwangerschaps-yoga docente gevolgd, die niet alleen pre-nataal traint maar ook post-natale ondersteuning biedt. Als zwangerschaps yogadocent heb ik geleerd hoe je om kan gaan met klachten in het bekkengebied en hoe je het beste de kracht van je ademhaling in kan zetten tijdens de weeën. In 2016 heb ik een Business Advanced Doula Traning en een Labour Doula opleiding gevolgd en in 2017 heb ik een aanvullende opleiding gedaan tot postpartum doula & infant care specialist, allemaal bij Pro Doula uit New York. Van deze internationale doula organisatie ben ik actief lid en ik ga om het jaar naar hun conferentie in Amerika. Er zijn zoveel meer doula’s in Amerika dan in Nederland actief dus ik leer een totaal andere benadering van het doula vak en deel die dan ook met liefde met mijn Nederlandse collega’s!

Eind 2019 zal ik de DoulaAcademie lanceren, die al in opleiding zijnde doula’s verder schoolt in de protocollen en gebruiken rondom (Nederlandse) ziekenhuis bevallingen. Ik zal doula’s leren wat precies hun rol is in een team van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Deze Academie zal continu de kwaliteit van de aangesloten Doula’s blijven monitoren en ook zullen er aanvullende cursussen worden gegeven rondom zwangerschap en geboorte voor andere zorg professionals en geïnteresseerde (aanstaande) ouders.

Als Mother Me geboorte Doula kan ik een zwangere vrouw (en haar gekozen beval-partner) in elk stadium van de zwangerschap optimaal begeleiden. Inmiddels ben ik ervaren met bevallingen na een eerdere keizersnede (VBAC), medische indicaties en ingeleide bevallingen, stuit bevallingen, geplande en spoed (gentle) keizersnedes, traumatische voorgeschiedenis (o.a. seksueel misbruik), tweeling bevallingen, premature bevallingen, waterbevallingen en bevallingen met óf zonder synthetische pijnbestrijding.

Bij de Baby Experts wil ik je graag meer vertellen over wat je kan verwachten van je bevalling, waar je partner je het beste mee kan ondersteunen én geef ik je met liefde een inkijk in het hectische leven van een full time geboorte Doula met een gezin met 2 dochters (van 12 en 8 jaar), wonend in de Pijp in Amsterdam. Voel je welkom om commentaar te geven of vragen te stellen op mijn vlogs. Ik kijk uit naar je reactie!

Als je meer wil weten, neem dan eens een kijkje op: www.motherme.nl