Wat zijn de eigenschappen van de aard van een moeder?

Een van de belangrijkste eigenschappen van een moeder is eerlijkheid. Deze eigenschap kan niet vervalst worden – de moeder is altijd eerlijk, hoe moeilijk de situatie ook is. Kinderen hebben eerlijke volwassenen nodig om hen in het leven te begeleiden. Ze hebben ook onafhankelijkheid nodig en goede luisteraars. Moeders moeten deze kwaliteiten bezitten om de best mogelijke kinderen op te voeden. Naast eerlijkheid zijn andere kwaliteiten van een moeder: medeleven, vriendelijkheid en geduld.

Liefde

Liefde is de krachtigste kracht in de natuur, en het is de eigenschap die een moeder in overvloed bezit. Ze is krachtiger dan orkanen, droogtes en aardbevingen. Sinds het begin der tijden zijn het afkalven en baren van jongen doorgegaan op boerderijen. Deze handelingen symboliseren het geloof in de toekomst, en de liefde van de moeder laat niet los. En het is de kwaliteit die een moeder tentoonspreidt die ervoor zal zorgen dat haar kinderen en kleinkinderen zullen bloeien.

Hoewel het moederinstinct zich in een moeder vastzet, moeten sommige moeders harder werken om het te ontwikkelen. Ondanks de intense aard van de moederlijke genegenheid, begint die vaak al in de vroege zwangerschap. Behalve over de intieme relatie met de foetus, hebben moeders ook fantasieën over baren, ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Deze fantasieën spelen een cruciale rol bij de voorbereiding op de geboorte en de periode na de bevalling.

Geduld

Bij de ontwikkeling van geduld komt een combinatie van nature en nurture kijken. Tot de biologische wortels van ongeduld behoren een overbelaste vecht- of vluchtreactie, gevoelens van aanspraak en superioriteit. Ongeduldige personen kunnen anderen duwen, onattent zijn, of zich agressief gedragen. Geduld daarentegen helpt kinderen in te zien dat het gedrag dat ze vertonen geen opstandigheid is, maar een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van onafhankelijkheid.

Ongeduld kan stress, woede, en lichamelijke ziekten veroorzaken. Een studie uit 2004, gepubliceerd in The Journal of Personality, toonde aan dat een hoge mate van zelfbeheersing samenhing met minder stress, betere cijfers, en hogere intermenselijke vaardigheden. Evenzo kan een moeder die geduldig is meer tolerantie hebben voor het wangedrag en de prikkelbaarheid van haar kinderen dan een vrouw die geneigd is tot ongeduld.

Geduld in de opvoeding zal een moeder in staat stellen impulsief handelen te vermijden. Geduld hebben zal haar in staat stellen over dingen na te denken voor ze reageert op een overstuur kind. Tellen tot tien, diep ademhalen, en andere technieken zullen haar helpen te kalmeren. Ze zal ook de beste probleemoplossende vaardigheden gebruiken om moeilijke situaties te overwinnen. Ze zal proberen alle mogelijke factoren in het probleem op te sporen en verschillende mogelijke oplossingen uitwerken. Een alternatieve oplossing kan beter zijn dan de oude.

Zelfopoffering

Moederschap houdt in dat je jezelf opoffert om een kind groot te brengen dat klaar zal zijn om zelf morele en intellectuele verantwoordelijkheden op zich te nemen. Deze zelfopoffering ligt niet in de aard van de moeder. Aristoteles beweert dat een moeder haar kind liefheeft als een ander zelf en er een deel van zichzelf voor opgeeft. Het offer van de moeder is onzichtbaar voor het kind, maar het is niettemin een offer.

Kinderen zijn weliswaar een belangrijk deel van een gezin, maar hen in het middelpunt van alles stellen komt hen niet ten goede. Een moeder moet voor haar kinderen een compleet persoon zijn, en niet een holle huls die zich beperkt tot haar kind. Ze moet hobby’s en interesses hebben, vriendschappen, avontuur, en wijsheid. Ze moet haar kinderen niet het gewicht van haar identiteit of geluk laten dragen.

Aristoteles vergelijkt de relatie tussen een moeder en haar kind met een volmaakte vriendschap. Terwijl Aristoteles de volmaakte vriendschap aan het mannelijk geslacht toeschrijft, is de moeder-kind relatie een paradigmatisch voorbeeld van zelfopoffering bij vrouwen. Hij suggereert dat moederen de zelfopoffering van beide seksen vereist. Moeders moeten beseffen dat het kind belangrijker is dan zijzelf.

Zichzelf omarmen als de enige gever van liefde aan haar kroost

Een moeder is een van de belangrijkste personen in het leven van een kind. Afgezien van haar echtgenoot offert ze haar opleiding en tijd op om voor haar kroost te zorgen. Ze stelt de behoeften van haar gezin boven alles. De liefde van een moeder is geruststellend, vergevingsgezind, zuiverend, en verheft de ziel. Behalve dat ze een steunpilaar voor haar gezin is, dient ze ook als leraar voor haar kind.

Een moeder moet ook realistische en vrome waarden aannemen. Het is belangrijk dat ze haar kroost helpt de ware betekenis van het huwelijk te begrijpen. Ze moet realistische opvattingen over liefde en huwelijk aannemen. Ze moet ook een discipline aannemen die kuisheid en wederzijds respect tussen man en vrouw aanmoedigt. Het is belangrijk je kinderen lief te hebben met een geest van opoffering en respect.

Verheug je in kleine overwinningen

Een eigenschap van de natuur die moeders eigen is, is het vermogen om kleine overwinningen te vieren. Kleine overwinningen gebeuren vaak en zijn het vieren waard. Als je slaagt in een doel, vier dat dan door een ster op je kalender te zetten. Trakteer jezelf op iets lekkers, ga met een vriendin uit, of neem jezelf gewoon mee uit voor een traktatie. Je hebt hard voor dat doel gewerkt en verdient het om ervan te genieten.

We hebben elke dag kleine overwinningen, maar onze hersenen registreren ze niet, tenzij we ze dat leren. Als we ze niet opmerken, zijn we niet in staat ze te vieren op dezelfde manier als we grote overwinningen vieren. Zolang we onze hersenen niet trainen om deze kleine overwinningen te herkennen, zullen we niet de vreugde ervaren die ze verdienen. Als we er niet in slagen kleine overwinningen te herkennen, zullen we ons ontmoedigd voelen en opgeven.

Plaats een reactie